Przykładowe formy działania

Anioły ze Szkoły

Przykładowe formy pracy Szkolnych Kół

Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej 

 1. Gromadzenie karmy i dokarmianie zwierząt w okresie zimy.
 2. Organizowanie zebrań Koła poświęconych problemom ochrony zwierząt.
 3. Przygotowanie apelu z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt dla całej szkoły.
 4. Przygotowanie wystaw plakatów, ulotek, fotografii, rysunków itp.
 5. Opracowanie i wygłaszanie pogadanek dla uczniów klas młodszych i przedszkolaków na tematy związane z ochroną, poszanowaniem praw zwierząt, opieką nad nimi itp.
 6. Organizowanie przedstawień  o   tematyce  związanej z ochroną zwierząt.
 7. Dyskusje nad książkami i art. o tematyce związanej ze zwierzętami.
 8. Organizowanie wywiadów  terenowych  z  właścicielami  zwierząt,  kierownictwem schronisk, ogrodów zoologicznych itp.
 9. Pomoc bezdomnym kotom i psom.
 10. Pomoc dla ogrodu zoologicznego lub wybranego nadleśnictwa w zbiorze żołędzi, nasion.
 11. Pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt (rzeczowa, finansowa, prace porządkowe itp.)
 12. Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła TOZRP.
 13. Zorganizowanie szkolnych konkursów z nagrodami.
 14. Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce prozwierzęcej i proekologicznej.
 15. Zorganizowanie szkolnej wystawy o tematyce prozwierzęcej i proekologicznej.
 16. Udział w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Prowadzenie obserwacji zwierząt w terenie.